VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Thị Huyền Trang

Vũ Thị Huyền Trang – Sinh ngày: 24/08/1988
Nguyên quán: Hưng yên

XUẤT THÂN VÀ GIÁO DỤC

Xuất thân

Vũ Thị Huyền Trang, sinh vào ngày 24 tháng 08 năm 1988 tại Hưng Yên

Vũ Thị Huyền Trang là hậu duệ đời thứ 11 của họ Vũ tại Hưng yên.

Giáo dục

2007 – 2009: Học tại: Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm HCM – Ngành: Quản trị kinh doanh – Trung cấp chính quy

2009 – 2012: Học tại: Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan – Ngành: Kế toán – Cao đẳng chính quy

Sự nghiệp

  • 2009-2021: Làm việc tại công ty TNHH Giấy Đồng Lợi – Kế toán
  • 2022-Hiện tại: Làm việc tại công ty X – Logistics

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Đại chỉ: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 085.39.67890
  • Website: https://truonganhvu.org/
  • Email: vuta@truonganhvu.org